Stiftelsen upphör

Vid ordinarie mötet den 14 maj 2024 beslöt styrelsen att innan året utgång ha avvecklat verksamheten. En orsak till beslutet befanns vara svårigheten att bemanna styrelse och administration. Frågan hade diskuterats sedan en tid men blev högaktuell efter att prof.em. Bengt Stymne, med hänvisning till hälsoskäl, tvingats avsäga sig fortsatt medverkan. Förhandlingar kommer att inledas med annan stiftelse med likartat syfte för övertagande av det kapital som ännu ej använts. Målsättningen är att på så sätt möjliggöra fortsatt stöd till forskarsamhället enligt SIAR statuter. Ytterligare information i ärendet kommer.

Alumni-möte den 27/5 2024

Per H Börjesson, känd alumni och vd för Spiltan Invest AB, samt Günter Mårder, tidigare vd för organisationen Företagarna, presenterar sin nya gemensamma bok “Så blir du miljonär som företagare”. Boken fokuserar på betydelsen av olika ägarformer och olika sätt att ta del av företagets värdeskapande. Presentationen följs av en gemensam diskussion där även jämförelser kommer att göras med hur SIARs konsulter en gång i tiden gav råd till sina klienter i motsvarande frågor.

Mötet – som är öppet för SIAR Alumni – hålls på Spiltans nya kontor på Erik Dahlbergsallén 15 med början kl 17:00. Det avslutas med en enkel förtäring. Anmälan gör du senast den 20 maj till Tommy Bergkvist (tommy@bergkvist.biz). Begränsat antal platser.

CfN tar över arkivet

Vid stiftelsens sistlidna styrelsemöte undertecknades ett avtal med Centrum för Näringslivshistoria (CfN) som innebär att de övertar ägandet av SIARs forskningsarkiv – såväl det fysiska som det digitala (UPM-arkivet) – från och med kommande årsskifte. CfN kommer att tillgängliggöra arkivet för forskare och skribenter i enlighet med de regler om sekretess m.m. som sedan tidigare gällt för SIARs arkiv.

Alumni-möte 2:a juni 2022

På temat “Vad kunde jag använda från SIAR-tiden i min nya karriär” kallar Alumniklubben till sitt första möter IRL sedan pandemin startade för över två år sedan. Några som lyckats bra med en karriär bortom den som konsult eller akademiker kommer att presentera sina erfarenheter. Mötet äger rum hos Henrik Rhenmans förvaltarbolag på Strandvägen 5A med början kl 17:30. Anmälan gör du till tommy@bergkvist.biz.

SIARs arkiv tillgängligt via nätet

SIARs omfattande arkiv av rapporter och promemorior – sedan länge deponerade hos Centrum för Näringslivshistoria (CfN) – har hittills endast i begränsad omfattning varit tillgänglig för forskning. Begränsningen har bl.a. legat i att åtkomst krävt fysisk närvaro hos CfN samt en omständig procedur för genomsökning. SIAR-stiftelsen har, efter önskemål från forskarsamhället, drivit processen att få delar av arkivet (UPM-delen) digitaliserat samtidigt som CfN arbetat med att utveckla sin digitala plattform. Vi kan nu meddela att sagda plattform – eArkivet – tagits i drift, att betydande delar av SIARs UPM-arkiv finns digitalt och att forskare som önskar åtkomst till det via nätet kan få så efter ansökan hos stiftelsen.

Board Meeting spring 2020

The 2020 spring board meeting is scheduled to May 6, 2020. Applications for research funding, including scholarships and grants, shall be received by the board no later than April 24, 2020 to be considered. Instructions on how to apply can be found under separate heading on this site.

Research funding is normally addressed by the board at its regular meetings only. Such meetings are held bi-annually. This year’s fall meeting will preliminary take place in November.

 

NEW INFO: The spring board meeting is cancelled due to covid-19 restrictions. Applications for research funding received before May 6 will however be processed in due order.

 

Applications to the 2019 fall board meeting

Next board meeting is scheduled to November 12, 2019. Applications for research grants and scholarships shall be submitted to be received by the board no later than one week before meeting date. You can find details on how to apply under separate heading on this site.

Alumni-möte 25 april 2019

I huvudet på tre aktieförvaltare” är rubriken på vårens möte i alumni-kretsen. Henrik och Gustav Rhenman samt Per Håkan Börjesson, vilka alla tre skapat imponerande värdeutveckling i sina respektive fonder och fondbolag, kommer att ge personliga betraktelser över hur de gått tillväga. Mötet hålls på Rhenman & Partners kontor på Strandvägen 5A i Stockholm med början kl 18. Anmälan om deltagande senast 19 april till tommy.bergkvist@s-m-i.net.

Digitalisering av SIAR’s forskningsarkiv

Processen med att hitta finansiering till detta utvecklingsprojekt (budget 2,5 mkr) är sedan mitten av oktober 2018 i full gång. Centrum för Näringslivshistoria har det övergripande ansvaret och är den part som äskar medel hos tänkta huvudfinansiärer. Målsättningen är att på så sätt få ihop 1,5-1,8 mkr. Det ligger på SIAR att tillsammans med närstående, framförallt dess krets av alumni och tidigare klienter, försöka skrapa ihop kompletterande finansiering. För ändamålet finns nu ett separat konto öppnat i stiftelsens namn i Nordea med följande kontoinformation:

Kontonummer: 4995 17 002 80
IBAN: SE5330000000049951700280
SWIFT: NDEASSESS

Om du som läser detta ser ett värde i att SIARs omfattande arkiv görs tillgängligt för forskarsamhället och därför kan tänka dig bidra är du mycket välkommen överföra en peng till sagda konto. Ange gärna ditt namn på överföringen. Som vägledning kan nämnas att hittillsvarande mottagna bidrag har varit i poster om 10, 25. 50 respektive 100 tkr.

Alumni-möte om välfärdssektorn

Onsdagen den 30 maj 2018 håller SIAR alumni sitt vårmöte – denna gång med temat “Företagande inom välfärdssektorn”, ett ämne med hög aktualitet efter regeringens nyligen annonserade lagförslag som är tänkt begränsa vinsterna inom sektorn. Flera alumni har egen och framgångsrik erfarenhet av att driva företagsamhet inom välfärdssektorn och några av dem kommer att presentera sin syn på det aktuella läget. Mötet startar kl 18 och som värd står Per Håkan Börjesson och Investment AB Spiltan med adress Grevgatan 39. Är du intresserad att delta, maila till tommy.bergkvist@s-m-i.net.

Alumni-möte 30 november 2017

Vi syns på Näringslivets Hus (Storgatan 19 i Stockholm) kl 18:30. Programmet innehåller tre avsnitt. Först kommer Tommy Bergkvist att presentera sin nya av Vinnova finansierade bok “På jakt bland forskare och managementkonsulter – Klinisk forskning och praktiknära kunskapsutveckling inom managementområdet”. Det följs av en redovisning av Johan Edqvist gällande stiftelsens arbete att tillsammans med Centrum för Näringslivshistoria digitalisera delar av UPM-arkivet. Programmet avslutas av Rolf Carlsson som ger oss en lägesrapport om arbetet med del två av biografin över Eric Rhenman. Efteråt bjuder stiftelsen på en enklare buffé. Anmälan sker till tommy.bergkvist@s-m-i.net. Välkomna!

UPM-files to be digitalized

A pilot project has recently been initiated analyzing pros and cons having the SIAR UPM-files digitalized. The purpose is to facilitate future access to the documents via internet. All UPM’s are today physically filed at Centrum för Näringslivshistoria (CfN) located just outside of Stockholm and CfN will run the pilot project by the scanning and OCR-coding of all Eric’s UPMs. The pilot is expected to be finalized early this fall. One major issue to be adressed relates to what restrictions to apply and how, due to the confidentiality of the material.

Application to the 2017 spring Board Meeting

Subject meeting is scheduled to May 2, 2017. Applications for research funding or scholarship shall be submitted to the Foundation no later than a week before the meeting. Instructions on how to apply can be found under separate heading on this site.

Application to the 2016 Fall Board Meeting

The 2016 Fall Meeting with the Board of Directors is scheduled to October 18. One of the regular issues for the meeting is to evaluate applications for research grants and scholarships and to decide on fundings. For those of you interested in such fundings please note that we need your application a week in advance at the latest. Specifics on what the foundation supports and how to apply can be read at applicable sections of the site.

Research-Based Consultancy – Seminar on SSE

A seminar will be held for invited researchers and professionals April 26, 2016 at Stockholm School of Economics. The title of the seminar is “Research-Based Consultancy. A way to make Management Science more practically relevant and Management Practice more evidence based?“. The content will include:

– Embodiment of the Business Idea of SIAR (Bengt Stymne, Professor Emeritus of Organization Theory)

– Would the Research-Based firms have been more useful for their clients by acting more like the global leaders? (Tommy Bergkvist, PhD, Consultant and Contract Researcher, Former SIAR Partner)

– Would a Stockholm Research Institute, building on close links with research att SSE be a sustainable business idea similar to the one of SRI? (Andreas Werr, Professor and Head of the Deparment of Management at SSE).

The seminar will be followed by informal discussion to Refreshments provided by the SIAR Foundation.

Spring Board Meeting April 26, 2016

The next Board Meeting is scheduled to April 26. Applications for research grants or scholarships shall be submitted to and received by the foundation no later than a week before the meeting. Instructions on how to apply can be found under separate heading at this site.

Alumni-möte den 8 december 2015

SIAR Alumni inbjuder till en presentation av och diskussion kring Tommy Bergkvists nya bok – Managementkonsulter och forskning – en jämförande studie av sex konsultföretag (se presentation under länken Reports and publications). Mötet inleds med ett välkomstdrink varefter författaren gör en presentation av sitt alster följt av tid till diskussion. Efteråt bjuder stiftelsen på en enklare buffé. Boken skickas till deltagarna innan mötet förutsatt att postadressen framgår av anmälan.

Tidpunkt:      Tisdagen den 8 december kl 18:30

Plats:              Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan:      Senast 1/12 till Tommy (tommy.bergkvist@s-m-i.net) eller Jan Edgren (janedgren@hotmail.com)

Next Board Meeting October 20

The Board of Directors regular autumn-meeting is scheduled to October 20, 2015. Review of applications and approval of research grants is a “standing” topic on the agenda. Applications should be submitted to and received by the Foundation no later than October 10 in order to be considered (See: “How to apply” for details).

Välkommen till alumni-möte den 26 maj

Gustav Rhenman och hans nya bolag Asia Growth Capital Management (AGCM) bjuder in till en Alumni-träff med Kinas ekonomi och börsutveckling som teman. Det inkluderar en aktuell analys av landets ekonomi, strategi för tillväxt, avregleringar, rationaliseringar i den statliga bolagssektorn och reformer på finansmarknaden samt vad det kan ha för effekt på börsutvecklingen. Mötet avslutas med att ACGM bjuder på en enklare buffé.

Tidpunkt:      Tisdagen den 26 maj kl 18:00.

Plats:              Nya Sällskapet, Västra trädgårdsgatan 6 (Obs! – slips och kavaj gäller)

Anmälan senast den 20 maj till Jan Edgren, janedgren@hotmail.com eller 070-397 24 34

Presentation of what is published

As can be seen, we have added a new section on the site – “Reports and publications”. Here you will find short presentations of articles, reports, academic papers and books produced by researchers and professionals who’s work have been financially supported by SIAR. We will limit the list to work done in recent years and to such published material we consider to be of general interest.

Spiltan – från invadör till etablerad aktör

SIAR Alumni kallar till möte den 16 oktober kl 18 hos Spiltan på Grevgatan 39. Detta blir tredje gången gamla SIAR-kollegor samlas hos Per Håkan Börjesson. Första gången var när Spiltan Fonder lanserades år 2002. Deltagarna fick då gissa hur stor den förvaltade volymen skulle vara efter sex år. Andra gången blev alltså 2008 – och svaret visade sig vara 300 mkr. Nu har det gått ytterligare sex år och den förvaltade volymen hos Spiltan Fonder uppgår till 11,5 miljarder. Denna framgångsaga granskas lämpligen på plats. Anmälan till janedgren@hotmail.com före den 10 oktober.

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är inbokad till tisdagen den 4 november 2014. Skriftliga ansökningar om stipendier och forskningsanslag skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar i förväg (se vidare under länkarna “How to apply” respektive “Contacts”). Kontakta gärna Jan Edgren och/eller Christian Junnelius om osäkerhet föreligger om aktuellt forskningsområde faller inom ramen för vad stiftelsen stöder.

Seminarium Helsingfors 14 maj 2014

Stiftelsen arrangerar ytterligare ett seminarium kring aktuella forskningsprojekt – nu den 14:e maj i Helsingfors – med inbjudna deltagare från SIARs nätverk av tidigare medarbetare, klienter, akademiker och “friends”. Bland programpunkterna återkommer från Lund intressentmodellens aktualiserande (Jan Edgren), den i höstas publicerade biografin om Eric Rhenman (Rolf H Carlsson) samt den pågående studien kring forskningsbaserade konsultföretag (Tommy Bergkvist). Dessutom kommer Jan Edgren presentera boken “Nätverksorganisationer” – nyligen utnämnd till årets administrationsbok i Sverige.

Lundaseminarium 6-7 mars 2014

SIAR Alumni och Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet arrangerar under två halvdagar en sammankomst som adresserar tre teman med aktualitet. Det första – Intressentmodellen förr och nu – tar upp den historiska utvecklingen av denna modell och hur den idag kopplar till rådande forskning inom CSR. Det andra är en presentation av Rolf H Carlssons i höstas publicerade första del av biografin om Eric Rhenman. Det sista temat – Forskningsbaserade managementkonsulter – utgör en genomgång av Tommy Bergkvist’s pågående arbete där han jämför SIAR, SMG och Monitor med några av de större internationella konsultorganisationerna. Forskare intresserade att delta kan kontakta sekreteraren i SIAR Alumni – Gunnar Ekstedt (se Contacts).

Gustav von Hertzen in memory

Our long time board member Gustav von Hertzen passed away on December 18, 2013 at the age of 83. Gustavs contribution to the SIAR organisation was substantial. As the President of Cultor and later on as Chairman of Hartwall he was during decades an important client to the SIAR international consulting arm. Later, as board member of the SIAR Foundation he was instrumental in the process of gaining new financial resources for research purposes and in the role to indentify and monitor ongoing research projects. The SIAR family is missing one of its most valuable members.

Eric Rhenman biografi

Första delen av Rolf H Carlssons biografi över Eric Rhenman kom ur trycket (Ekerlids förlag) i slutet av november. Den fullständiga titeln är “Tidig med allt – alltid före sin tid: Eric Rhenman 1932-93 – En biografi. Del 1: Att förvärva ett erfarenhetskapital”. Boken spänner över perioden 1932-65 av Erics liv och de tio första åren av hans förnyelsegärning, både på det organisationsteoretiska området och genom tillämpningar i näringslivet. Biografin presenterades nyligen på ett möte med SIAR Alumni på Handelshögskolan i Stockholm. Boken kan beställas från förlaget eller via författaren (rc@crrc.se).

How to combine research work with strategic consulting

The issue of “Clinical Research” has been the focus for several studies financed by the SIAR Foundation during the last two years or so. The most recent on the topic – “Combining R&D and strategic consulting – a success or failure factor?” – was reported in November 2013. The major part of the study, which covers such organisations as Service Management Group (SMG), Monitor and SIAR Planning, has been done by Econ. Dr. Tommy Bergqvist. The project has now been extended and working seminars will be arranged in Lund, Helsinki and Stockholm during 2104 before the research is finalized.

New major research project launched for 2013

A one year research project headed by Prof. Jukka Gronow (Helsinki) and Prof. Vera Minina (St. Petersburg) with the title “Food in everyday life: A comparative survey of the change and stability in eating patterna” with focus on Russia, has been funded by the SIAR board. The objective is to address specific issues of relevance for the interaction between Nordic countries and Russia when it comes to consumer behavior. This is a continuation of a similar study financed by the Nordic Council of Ministers conducted in the Nordic Countries.

Second Advanced Seminar

The Lund Institute of Economic Research and Professor Thomas Kalling will host the Second Advanced Seminar on Clinical Research scheduled for January 26-27, 2012.

The event is one out of a series of seminars and work-shops on this topic financially supported by the SIAR Foundation. At the January seminar researchers from Åbo Akademi and Lund University will report findings from their recent studies of “SIARs development of a consultancy practice in combination with academic research”.

Work-shop 5-6 oktober 2011

“Varför blev SIAR aldrig världsmästare trots att vi var världsbäst”.

Ett handfull seniora f.d. SIARiter gör ett försök att utreda varför SIAR inte utvecklades till ett stort och framgångsrikt konsultföretag i stil med Bains, BCG m.f. Forskare från Åbo Akademi och Lunds Universitet deltar för att ta fram ett publiceringsbart case. Några snabba tankar kommer att presenteras redan den 6 oktober för Alumni.

Inauguration of the Rhenman Conference Hall

More than 70 SIAR Alumni, invited researchers, representatives of the Rhenman family, the SIAR Foundation and of the Lund Institute of Economic Research participated January 13, 2011 at a seminar in Lund in memory of Professor Eric Rhenman. The seminar was follwed by the grand opening of the Rhenman Conference Hall at the Holger Crafoord Ekonomicenter. Some 40 participants also stayed for the next day’s Advanced Seminar of Clinical Reserach, the first out of three annual events scheduled for 2011-13 and financed by the SIAR Foundation.

Inbjudan till konferens i Lund 13-14 januari 2011

Alumni i Sverige och i Finland inbjudes delta i “Konferens om Clinical Management Research till Professor Eric Rhenmans minne” samt “Invigning av Rhenmansalen”. Evenemanget arrangeras av SIAR och Institutet för Ekonomisk Forskning vid Lunds universitet och hålls vid Holger Crafoords Ekonomicentrum i Lund. Torsdagen den 13 januari, med början kl 13:30, är avsatt till korta presentationer under rubriken “Hur kombinera forskning och konsultation – Eric Rhenman, SIAR och Lund som pionjärer”. Dagen avslutas med invigning av den nya Rhenmansalen samt buffé. Under förmiddagen fredagen den 14 januari hålls “First Lund Advanced Seminar of Clinical Management Research”. Vill du veta mera kontakta Jan Edgren (janedgren@hotmail.com) eller Christian Junnelius (junnelius@kolumbus.fi).

New funding decided at the Spring Board Meeting

At the Board Meeting held May 10, 2010 it was decided to financially support the establishment of a “SIAR/Eric Rhenman Conference Facility” at the Institution of Business Economics at the University of Lund. Also funds were allocated to the PBI Clinical Research Organisation (associated with the University of Turku) for it’s establishment in St Petersburg, Russia.

New book by Edgren and Skärvad

November 2009. Jan Edgrens and Per-Hugo Skärvads new book “Nätverksorganisationer” (eng. network organisations) has now been released by Liber (ISBN 978-91-47-0939-6). The book, that describes recent developments within corporate organisation, is intended to be both an introduction to the topic for students in Business Administration as well as a hand-book for practitioners. This book-project has been co-financed by SIAR.

Improved availability of SIAR archive

March 2009. In the beginning of the year the SIAR central archive was moved to CfN – Centrum för Näringslivshistora (www.naringslivshistoria.se) in Stockholm. All filed research material has since then been indexed with the purpose of making it searchable and easily accessable to researchers. CfN provides office space, copying facilities and retrival services without charge. Researcher who wants access to the SIAR files is kindly asked to contact SIAR beforehand.

Thesis contest and seminar on clinical research

October 2009. During the fall semester 2008 and the spring semester 2009 the Foundation arranged thesis contests at selected universities. The best contenders were rewarded at local ceremonies and the winning papers presented at a seminar held by SIAR in Helsinki October 29-30. Thesises accepted for the contest were in Business Administration and addressing issues of interest for the practitioners. The winning papers were:

“Entrepreneurial Learning” – Cajsa-Malin Skärström/Erik Wallerstedt/Linus Wennerström (Jönköping International Business School)

“Impact of Organisation Structure on the Process of Strategy Implementing. Based on example Unilever” – Jekaterina Luisma (Tallinn Technical University)

“Productification of services in knowledge intensive businesses” – Magnus Sjöstrand (Åbo Akademi University)

“The use of competences in designing and maintaining job evaluation pay structure” – Anastasia Efremova (St Petersburg State University)

Eric Rhenman Memorial Foundation closed

June 2009. The Professor Eric Rhenman Memorial Foundation was closed after 16 years of operation after all it’s capital beeing distributed according to the by-laws. Since 1993 more than 70 young researchers and students have recived scholarships and grants from the fund to finance their theses work, visiting studies in foreign countries or in gaining other academic merits.

Bengt Stymne new board member

October 2009. We are pleased to announce that Professor Bengt Stymne has entered the board of directors of SIAR. Bengt was one out of five founders of SIAR but has during the last thirty years been persuing a career with the Stockholm School of Economics. During this period he has remained a close supporter of our research activities, among others as chairman of Professor Eric Rhenman Memorial Foundation.