We financially support research within Business Administration and Business Economics

Eric Rhenman biografi

Första delen av Rolf H Carlssons biografi över Eric Rhenman kom ur trycket (Ekerlids förlag) i slutet av november. Den fullständiga titeln är “Tidig med allt – alltid före sin tid: Eric Rhenman 1932-93 – En biografi. Del 1: Att förvärva ett erfarenhetskapital”. Boken spänner över perioden 1932-65 av Erics liv och de tio första åren av hans förnyelsegärning, både på det organisationsteoretiska området och genom tillämpningar i näringslivet. Biografin presenterades nyligen på ett möte med SIAR Alumni på Handelshögskolan i Stockholm. Boken kan beställas från förlaget eller via författaren (rc@crrc.se).