We financially support research within Business Administration and Business Economics

Inbjudan till konferens i Lund 13-14 januari 2011

Alumni i Sverige och i Finland inbjudes delta i “Konferens om Clinical Management Research till Professor Eric Rhenmans minne” samt “Invigning av Rhenmansalen”. Evenemanget arrangeras av SIAR och Institutet för Ekonomisk Forskning vid Lunds universitet och hålls vid Holger Crafoords Ekonomicentrum i Lund. Torsdagen den 13 januari, med början kl 13:30, är avsatt till korta presentationer under rubriken “Hur kombinera forskning och konsultation – Eric Rhenman, SIAR och Lund som pionjärer”. Dagen avslutas med invigning av den nya Rhenmansalen samt buffé. Under förmiddagen fredagen den 14 januari hålls “First Lund Advanced Seminar of Clinical Management Research”. Vill du veta mera kontakta Jan Edgren (janedgren@hotmail.com) eller Christian Junnelius (junnelius@kolumbus.fi).