We financially support research within Business Administration and Business Economics

CfN tar över arkivet

Vid stiftelsens sistlidna styrelsemöte undertecknades ett avtal med Centrum för Näringslivshistoria (CfN) som innebär att de övertar ägandet av SIARs forskningsarkiv – såväl det fysiska som det digitala (UPM-arkivet) – från och med kommande årsskifte. CfN kommer att tillgängliggöra arkivet för forskare och skribenter i enlighet med de regler om sekretess m.m. som sedan tidigare gällt för SIARs arkiv.