We financially support research within Business Administration and Business Economics

Work-shop 5-6 oktober 2011

“Varför blev SIAR aldrig världsmästare trots att vi var världsbäst”.

Ett handfull seniora f.d. SIARiter gör ett försök att utreda varför SIAR inte utvecklades till ett stort och framgångsrikt konsultföretag i stil med Bains, BCG m.f. Forskare från Åbo Akademi och Lunds Universitet deltar för att ta fram ett publiceringsbart case. Några snabba tankar kommer att presenteras redan den 6 oktober för Alumni.