We financially support research within Business Administration and Business Economics

Alumni-möte om välfärdssektorn

Onsdagen den 30 maj 2018 håller SIAR alumni sitt vårmöte – denna gång med temat “Företagande inom välfärdssektorn”, ett ämne med hög aktualitet efter regeringens nyligen annonserade lagförslag som är tänkt begränsa vinsterna inom sektorn. Flera alumni har egen och framgångsrik erfarenhet av att driva företagsamhet inom välfärdssektorn och några av dem kommer att presentera sin syn på det aktuella läget. Mötet startar kl 18 och som värd står Per Håkan Börjesson och Investment AB Spiltan med adress Grevgatan 39. Är du intresserad att delta, maila till tommy.bergkvist@s-m-i.net.