We financially support research within Business Administration and Business Economics

Alumni-möte 2:a juni 2022

På temat “Vad kunde jag använda från SIAR-tiden i min nya karriär” kallar Alumniklubben till sitt första möter IRL sedan pandemin startade för över två år sedan. Några som lyckats bra med en karriär bortom den som konsult eller akademiker kommer att presentera sina erfarenheter. Mötet äger rum hos Henrik Rhenmans förvaltarbolag på Strandvägen 5A med början kl 17:30. Anmälan gör du till tommy@bergkvist.biz.

Since 1989 numerous research programs have been completed thanks to financial support from SIAR. As part of these programs more than 50 books have been published as well as a great number of research papers and doctoral theseses.

More about us

Upcoming Events

No events are scheduled.