We financially support research within Business Administration and Business Economics

CfN tar över arkivet

Vid stiftelsens sistlidna styrelsemöte undertecknades ett avtal med Centrum för Näringslivshistoria (CfN) som innebär att de övertar ägandet av SIARs forskningsarkiv – såväl det fysiska som det digitala (UPM-arkivet) – från och med kommande årsskifte. CfN kommer att tillgängliggöra arkivet för forskare och skribenter i enlighet med de regler om sekretess m.m. som sedan tidigare gällt för SIARs arkiv.

Since 1989 numerous research programs have been completed thanks to financial support from SIAR. As part of these programs more than 50 books have been published as well as a great number of research papers and doctoral theseses.

More about us

Upcoming Events

No events are scheduled.