We financially support research within Business Administration and Business Economics

Alumni-möte den 27/5 2024

Per H Börjesson, känd alumni och vd för Spiltan Invest AB, samt Günter Mårder, tidigare vd för organisationen Företagarna, presenterar sin nya gemensamma bok “Så blir du miljonär som företagare”. Boken fokuserar på betydelsen av olika ägarformer och olika sätt att ta del av företagets värdeskapande. Presentationen följs av en gemensam diskussion där även jämförelser kommer att göras med hur SIARs konsulter en gång i tiden gav råd till sina klienter i motsvarande frågor.

Mötet – som är öppet för SIAR Alumni – hålls på Spiltans nya kontor på Erik Dahlbergsallén 15 med början kl 17:00. Det avslutas med en enkel förtäring. Anmälan gör du senast den 20 maj till Tommy Bergkvist (tommy@bergkvist.biz). Begränsat antal platser.

Since 1989 numerous research programs have been completed thanks to financial support from SIAR. As part of these programs more than 50 books have been published as well as a great number of research papers and doctoral theseses.

More about us

Upcoming Events

No events are scheduled.