We financially support research within Business Administration and Business Economics

Alumni-möte 25 april 2019

I huvudet på tre aktieförvaltare” är rubriken på vårens möte i alumni-kretsen. Henrik och Gustav Rhenman samt Per Håkan Börjesson, vilka alla tre skapat imponerande värdeutveckling i sina respektive fonder och fondbolag, kommer att ge personliga betraktelser över hur de gått tillväga. Mötet hålls på Rhenman & Partners kontor på Strandvägen 5A i Stockholm med början kl 18. Anmälan om deltagande senast 19 april till tommy.bergkvist@s-m-i.net.