We financially support research within Business Administration and Business Economics

Alumni-möte den 8 december 2015

SIAR Alumni inbjuder till en presentation av och diskussion kring Tommy Bergkvists nya bok – Managementkonsulter och forskning – en jämförande studie av sex konsultföretag (se presentation under länken Reports and publications). Mötet inleds med ett välkomstdrink varefter författaren gör en presentation av sitt alster följt av tid till diskussion. Efteråt bjuder stiftelsen på en enklare buffé. Boken skickas till deltagarna innan mötet förutsatt att postadressen framgår av anmälan.

Tidpunkt:      Tisdagen den 8 december kl 18:30

Plats:              Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan:      Senast 1/12 till Tommy (tommy.bergkvist@s-m-i.net) eller Jan Edgren (janedgren@hotmail.com)