We financially support research within Business Administration and Business Economics

Seminarium Helsingfors 14 maj 2014

Stiftelsen arrangerar ytterligare ett seminarium kring aktuella forskningsprojekt – nu den 14:e maj i Helsingfors – med inbjudna deltagare från SIARs nätverk av tidigare medarbetare, klienter, akademiker och “friends”. Bland programpunkterna återkommer från Lund intressentmodellens aktualiserande (Jan Edgren), den i höstas publicerade biografin om Eric Rhenman (Rolf H Carlsson) samt den pågående studien kring forskningsbaserade konsultföretag (Tommy Bergkvist). Dessutom kommer Jan Edgren presentera boken “Nätverksorganisationer” – nyligen utnämnd till årets administrationsbok i Sverige.