We financially support research within Business Administration and Business Economics

Stiftelsen upphör

Vid ordinarie mötet den 14 maj 2024 beslöt styrelsen att innan året utgång ha avvecklat verksamheten. En orsak till beslutet befanns vara svårigheten att bemanna styrelse och administration. Frågan hade diskuterats sedan en tid men blev högaktuell efter att prof.em. Bengt Stymne, med hänvisning till hälsoskäl, tvingats avsäga sig fortsatt medverkan. Förhandlingar kommer att inledas med annan stiftelse med likartat syfte för övertagande av det kapital som ännu ej använts. Målsättningen är att på så sätt möjliggöra fortsatt stöd till forskarsamhället enligt SIAR statuter. Ytterligare information i ärendet kommer.