In this section we will list articles, reports, academic papers and books produced by researchers and professionals who’s work have been financially supported by the Foundation and which we consider to be of general interest. The list will be continously updated.

 

Managementkonsulter och forskning
En jämförande studie av sex konsultföretag

av Tommy Bergkvist
Stiftelsen för projektforskning 2015
ISBN 978-952-67809-7-9

Vad är det som gör att vissa konsultföretag utvecklas till att nå global särställning medan andra går under. I denna bok analyserar författaren tre konsultföretag med starka relationer till den företagsekonomiska forskningen (SIAR, SMG och Monitor) som försvunnit som självständiga företag. Frågan är om relationen till forskningen varit avgörande. Som jämförelse används tre andra konsultföretag som utvecklats framgångsrikt (McKinsey, BCG och Bain). Resultatet av studien pekar på fallgropar och framgångsfaktorer som alla som arbetar inom kunskapsintensiva verksamheter har nytta av att känna till.

Note: This study of research oriented management consulting firms is the result of a research program initiated by the SIAR Foundation in 2012. The book is in Swedish and can be obtained from Stiftelsen för projektforskning in Åbo, Finland (www.pbi.fi).

 

Taking your Business to Russia
A Guidebook and Historical Overview for Entrepreneurs

by Tamara Galkina and Sören Kock
Hanken School of Economics Research Reports 2014
ISBN 978-952-232-255-5

This book is a result of a collaborative research project between Hanken School of Economics and St Petersburg State University. It targets entrepreneurs and business practitioners who plan to establish their businesses in Russia or who already have companies operating there. Russia is a turbulent market but, according to the authors, with high potential for entrepreneurial firms, particular Finnish ones. The book provides practical guidelines on how to establish and operate SMEs in Russia. It can be ordered from publ@hanken.fi

 

Nätverksorganisationer – outsourcing, partnerskap och nya organisationsformer
av Jan Edgren & Per-Hugo Skärvad
Liber 2014 – andra omarbetade upplagan
ISBN 978-47-11476-4

Prisbelönt bok som sätter fokus på den trend inom företagsorganisation som kallas nätverksorganisation. Det integrerade företaget håller på att ersättas av nätverk av företag som specialiserat sig på var sin del av värdekedjan. Boken vänder sig till företagsledare som står inför uppgiften att knyta samman externa resurser och kompetenser med det egna företaget. Boken är även lämplig som kurslitteratur.

Note: The first edition of this book about network organisations, published in 2010, was partly financed by the SIAR Foundation. The book is currently available only in Swedish. It can be ordered from kundservice.liber@liber.se.

 

The Pricing of Industrial Services
by Natalia Reen
Åbo Akademi University Press 2014
ISBN 978-951-765-734-1

Product manufacturers and industrial suppliers increase their scopes of supply by including services into their offerings. The purpose is to better fulfill their customers needs, achieve higher margins as well as to get business stability. Analysis and improvement of financial performance from services, understanding service value, managing profitability drivers and pricing mechanisms have become crucial tasks. Natalia Reen’s doctoral thesis, based on research carried out at the Åbo Academy University, addresses several of these issues. The SIAR Foundation is one of the parties that financed the research. The thesis can be obtained from http://www.doria.fi/handle/10024/3982/browse?value=Reen%2C+Natalia&type=author.

 

Tidigt med allt alltid före sin tid – Eric Rhenman 1932-1993. En biografi
Del 1: Att förvärva ett erfarenhetskapital
av Rolf H Carlsson
Ekerlids Förlag 2013
ISBN 978-91-87391-08-8

Första delen av två av Rolf H Carlssons biografi över Eric Rhenman. Boken spänner över perioden 1932-65 av Erics liv och de tio första åren av hans förnyelsegärning, både på det organisationstekniska området och genom tillämpningar i näringslivet. Boken har  sin givna läsekrets bland all de som kom i kontakt med Eric såväl privat som professionellt via den konsultorganisation – SIAR Planning – som han kom att verka i. Den senare tiden kommer att utförligt redovisar i en kommande del 2.

Note: This is the first part of Rolf H Carlssons biography covering Eric Rhenmans life during the period 1932-65. It is the authors intention to follow up with a second part. The book is in Swedish but Rolf has produced a short summary in English for those interested. The book can be ordered from the publisher or directly from the author (rc@crrc.se).