We financially support research within Business Administration and Business Economics

Lundaseminarium 6-7 mars 2014

SIAR Alumni och Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet arrangerar under två halvdagar en sammankomst som adresserar tre teman med aktualitet. Det första – Intressentmodellen förr och nu – tar upp den historiska utvecklingen av denna modell och hur den idag kopplar till rådande forskning inom CSR. Det andra är en presentation av Rolf H Carlssons i höstas publicerade första del av biografin om Eric Rhenman. Det sista temat – Forskningsbaserade managementkonsulter – utgör en genomgång av Tommy Bergkvist’s pågående arbete där han jämför SIAR, SMG och Monitor med några av de större internationella konsultorganisationerna. Forskare intresserade att delta kan kontakta sekreteraren i SIAR Alumni – Gunnar Ekstedt (se Contacts).