We financially support research within Business Administration and Business Economics

Spiltan – från invadör till etablerad aktör

SIAR Alumni kallar till möte den 16 oktober kl 18 hos Spiltan på Grevgatan 39. Detta blir tredje gången gamla SIAR-kollegor samlas hos Per Håkan Börjesson. Första gången var när Spiltan Fonder lanserades år 2002. Deltagarna fick då gissa hur stor den förvaltade volymen skulle vara efter sex år. Andra gången blev alltså 2008 – och svaret visade sig vara 300 mkr. Nu har det gått ytterligare sex år och den förvaltade volymen hos Spiltan Fonder uppgår till 11,5 miljarder. Denna framgångsaga granskas lämpligen på plats. Anmälan till janedgren@hotmail.com före den 10 oktober.