Alumni-möte 2:a juni 2022

På temat “Vad kunde jag använda från SIAR-tiden i min nya karriär” kallar Alumniklubben till sitt första möter IRL sedan pandemin startade för över två år sedan. Några som lyckats bra med en karriär bortom den som konsult eller akademiker kommer att presentera sina erfarenheter. Mötet äger rum hos Henrik Rhenmans förvaltarbolag på Strandvägen 5A med början kl 17:30. Anmälan gör du till tommy@bergkvist.biz.

SIARs arkiv tillgängligt via nätet

SIARs omfattande arkiv av rapporter och promemorior – sedan länge deponerade hos Centrum för Näringslivshistoria (CfN) – har hittills endast i begränsad omfattning varit tillgänglig för forskning. Begränsningen har bl.a. legat i att åtkomst krävt fysisk närvaro hos CfN samt en omständig procedur för genomsökning. SIAR-stiftelsen har, efter önskemål från forskarsamhället, drivit processen att få delar av arkivet (UPM-delen) digitaliserat samtidigt som CfN arbetat med att utveckla sin digitala plattform. Vi kan nu meddela att sagda plattform – eArkivet – tagits i drift, att betydande delar av SIARs UPM-arkiv finns digitalt och att forskare som önskar åtkomst till det via nätet kan få så efter ansökan hos stiftelsen.

Board Meeting spring 2020

The 2020 spring board meeting is scheduled to May 6, 2020. Applications for research funding, including scholarships and grants, shall be received by the board no later than April 24, 2020 to be considered. Instructions on how to apply can be found under separate heading on this site.

Research funding is normally addressed by the board at its regular meetings only. Such meetings are held bi-annually. This year’s fall meeting will preliminary take place in November.

 

NEW INFO: The spring board meeting is cancelled due to covid-19 restrictions. Applications for research funding received before May 6 will however be processed in due order.

 

Applications to the 2019 fall board meeting

Next board meeting is scheduled to November 12, 2019. Applications for research grants and scholarships shall be submitted to be received by the board no later than one week before meeting date. You can find details on how to apply under separate heading on this site.

Alumni-möte 25 april 2019

I huvudet på tre aktieförvaltare” är rubriken på vårens möte i alumni-kretsen. Henrik och Gustav Rhenman samt Per Håkan Börjesson, vilka alla tre skapat imponerande värdeutveckling i sina respektive fonder och fondbolag, kommer att ge personliga betraktelser över hur de gått tillväga. Mötet hålls på Rhenman & Partners kontor på Strandvägen 5A i Stockholm med början kl 18. Anmälan om deltagande senast 19 april till tommy.bergkvist@s-m-i.net.

Digitalisering av SIAR’s forskningsarkiv

Processen med att hitta finansiering till detta utvecklingsprojekt (budget 2,5 mkr) är sedan mitten av oktober 2018 i full gång. Centrum för Näringslivshistoria har det övergripande ansvaret och är den part som äskar medel hos tänkta huvudfinansiärer. Målsättningen är att på så sätt få ihop 1,5-1,8 mkr. Det ligger på SIAR att tillsammans med närstående, framförallt dess krets av alumni och tidigare klienter, försöka skrapa ihop kompletterande finansiering. För ändamålet finns nu ett separat konto öppnat i stiftelsens namn i Nordea med följande kontoinformation:

Kontonummer: 4995 17 002 80
IBAN: SE5330000000049951700280
SWIFT: NDEASSESS

Om du som läser detta ser ett värde i att SIARs omfattande arkiv görs tillgängligt för forskarsamhället och därför kan tänka dig bidra är du mycket välkommen överföra en peng till sagda konto. Ange gärna ditt namn på överföringen. Som vägledning kan nämnas att hittillsvarande mottagna bidrag har varit i poster om 10, 25. 50 respektive 100 tkr.

Alumni-möte om välfärdssektorn

Onsdagen den 30 maj 2018 håller SIAR alumni sitt vårmöte – denna gång med temat “Företagande inom välfärdssektorn”, ett ämne med hög aktualitet efter regeringens nyligen annonserade lagförslag som är tänkt begränsa vinsterna inom sektorn. Flera alumni har egen och framgångsrik erfarenhet av att driva företagsamhet inom välfärdssektorn och några av dem kommer att presentera sin syn på det aktuella läget. Mötet startar kl 18 och som värd står Per Håkan Börjesson och Investment AB Spiltan med adress Grevgatan 39. Är du intresserad att delta, maila till tommy.bergkvist@s-m-i.net.

Alumni-möte 30 november 2017

Vi syns på Näringslivets Hus (Storgatan 19 i Stockholm) kl 18:30. Programmet innehåller tre avsnitt. Först kommer Tommy Bergkvist att presentera sin nya av Vinnova finansierade bok “På jakt bland forskare och managementkonsulter – Klinisk forskning och praktiknära kunskapsutveckling inom managementområdet”. Det följs av en redovisning av Johan Edqvist gällande stiftelsens arbete att tillsammans med Centrum för Näringslivshistoria digitalisera delar av UPM-arkivet. Programmet avslutas av Rolf Carlsson som ger oss en lägesrapport om arbetet med del två av biografin över Eric Rhenman. Efteråt bjuder stiftelsen på en enklare buffé. Anmälan sker till tommy.bergkvist@s-m-i.net. Välkomna!

UPM-files to be digitalized

A pilot project has recently been initiated analyzing pros and cons having the SIAR UPM-files digitalized. The purpose is to facilitate future access to the documents via internet. All UPM’s are today physically filed at Centrum för Näringslivshistoria (CfN) located just outside of Stockholm and CfN will run the pilot project by the scanning and OCR-coding of all Eric’s UPMs. The pilot is expected to be finalized early this fall. One major issue to be adressed relates to what restrictions to apply and how, due to the confidentiality of the material.

Application to the 2017 spring Board Meeting

Subject meeting is scheduled to May 2, 2017. Applications for research funding or scholarship shall be submitted to the Foundation no later than a week before the meeting. Instructions on how to apply can be found under separate heading on this site.