We financially support research within Business Administration and Business Economics

Alumni-möte 30 november 2017

Vi syns på Näringslivets Hus (Storgatan 19 i Stockholm) kl 18:30. Programmet innehåller tre avsnitt. Först kommer Tommy Bergkvist att presentera sin nya av Vinnova finansierade bok “På jakt bland forskare och managementkonsulter – Klinisk forskning och praktiknära kunskapsutveckling inom managementområdet”. Det följs av en redovisning av Johan Edqvist gällande stiftelsens arbete att tillsammans med Centrum för Näringslivshistoria digitalisera delar av UPM-arkivet. Programmet avslutas av Rolf Carlsson som ger oss en lägesrapport om arbetet med del två av biografin över Eric Rhenman. Efteråt bjuder stiftelsen på en enklare buffé. Anmälan sker till tommy.bergkvist@s-m-i.net. Välkomna!

Since 1989 numerous research programs have been completed thanks to financial support from SIAR. As part of these programs more than 50 books have been published as well as a great number of research papers and doctoral theseses.

More about us

Upcoming Events

No events are scheduled.