Activities scheduled for 2014

Kommande styrelsemöte

posted at August 1st, 2014

Nästa styrelsemöte är inbokad till tisdagen den 4 november 2014. Skriftliga ansökningar om stipendier och forskningsanslag skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar i förväg (se vidare under länkarna “How to apply” respektive “Contacts”). Kontakta gärna Jan Edgren och/eller Christian Junnelius om osäkerhet föreligger om aktuellt forskningsområde faller inom ramen för vad stiftelsen stöder.